​2020.12.13.SUN 級位獲得者

​10級

GUNJI TOMINAGA

RIN MIZUMO

RAN MIZUNO

TAKEHIRO NAKASHIMA

KIHO NAKASHIMA

KOTAROU MORIOKA

SOSUKE MATUGASAKO

​YUJI KAWASAKI

​9級

​KAI SUMIYOSHI

RYO SUMIYOSHI

RINTARO YAMASHITA

KANON ARAKI

FUMITAKA YAMAKAWA

IBUKI OKIMOTO

HOZUKI OKIMOTO 

​8級

HAYATO ONISHI

MIYU NISHIMOTO