​2020.12.13.SUN ~2021.8.29級位獲得者

​10級

GUNJI TOMINAGA
RIN MIZUMO
RAN MIZUNO
TAKEHIRO NAKASHIMA
KIHO NAKASHIMA
TOMA YAMADA
MIKU KIKAWA
TAISEI KIKAWA
KOTA FUJIMOTO
MAHIRO KOIKE
RITUE SAKURAI
SOSUKE MATUGASAKO
YUUTA KITA
AKITO YAMAGUCHI
NIINA SATA
SOUSUKE MATUO
TOWA KUSUMOTO
MITUKI URATA
HONAMI NISHIMURA
HONOKA OKUSAKO
AMI SIRATUCHI
KAZUTAKA YAMASHITA
​YUJI KAWASAKI

​9級

​RYO SUMIYOSHI
IBUKI OKIMOTO
HOZUKI OKIMOTO
TAKESHI TANOSHIMA
AKIRA MURAKAMI
AOI HIRAGAUCHI
KOTAROU MORIOKA
RINTAROU YAMASHITA 

​5級

KANON ARAKI
KAI SUMIYOSHI
FUMITAKA YAMAKAWA
HARU SUGIMOTO
MIYU NISHIMOTO

​4級


HAYATO OONISHI